Összeállította: dr. Pakodi Ferenc, dr. Czakó László

 

Az egyik legfiatalabb endoszkópos módszer, az endoszkópos ultrahangvizsgálat (EUH) hazai művelői érthető módon viszonylag későn jutottak el önálló szekció alakításáig. Az MGT történetét bemutató kötetekben az EUH eddig csak a többi szekció eseményein belül került említésre. A legelső hazai vizsgálatokról (demo készülékkel) 1990-es publikációk számoltak be az Orvosi Hetilapban ill. a Magyar Onkológiában (Szebeni Á. és mtsai., Papp I., Figus I. A.). Az első szerveződés az Endoszkópos Ultrahang Club volt, melyhez eleinte radiológusok és sebész gasztroenterológusok, majd endoszkópos belgyógyászok is csatlakoztak. A Club 1996-ban alakult meg az aligai Nagygyűlés keretében, az elnök Kokas Péter, a titkár Winternitz Tamás volt. Ők sebészeti klinikájukon lineáris eszközzel végezték az első hazai EUH-célzott biopsiákat. Az alapító közgyűlés dokumentumait 35 fő írta alá. A Club szervezésében 1997-ben pl. Peter Vilmann tartott bemutatót Budapesten. A módszer aktív művelői voltak még a kezdeti években a sebész Szántó Imre és a belgyógyász Pakodi Ferenc is. Utóbbi két hetet töltött Münchenben Thomas Röschnél a módszer megismerése céljából. A vizsgálati forma elterjedését elsősorban az eszköz beszerzési költségei, a képzési lehetőségek korlátai, és az indikációs területek kikristályosodásának lassúsága akadályozta. Ugyanakkor a módszer úttörő művelőinek a tevékenységét az Endoszkópos Szekció két alkalommal is Friedrich-éremmel ismerte el (Szántó I. 2008., Pakodi F. 2018.). A hozzáférhetőség javulásával, valamint a módszer megkerülhetetlenségének mindinkább nyilvánvalóvá válásával a hazai érdeklődés látványosan megnőtt. 2006 októberében Hamvas József és Takács Rita révén Budapesten, illetve Szepes Attila és Zoltán révén Szegeden végezték az első modern elektronikus EUH vizsgálatokat. A módszer tanulása hazai tapasztalatok hiányában autodidakta módon történt. A tanulási folyamatot segítette, hogy a szegedi vizsgálók, ill. a fővárosban Hamvas J. és munkatársai a hasi ultrahangot a gasztroenterológiai mindennapi tevékenység elválaszthatatlan részeként használták. Czakó László (Szeged) és Dubravcsik Zsolt (Kecskemét) 2009-ben csatlakozott az endoszonográfiát tanuló csapathoz. Ők, valamint Hamvas J. rövid külföldi tanulmányút során is elmélyíthették tudásukat. Az EUH módszerének országos elterjesztése, a módszer oktatásának megszervezése vezérelte az MGT Endoszkópos Ultrahang Szekciójának megalakítását. A Szekció az akkor MGT-elnök Wittmann Tibor kezdeményezésre 2012. június 4-én alakult meg. Első feladatként a vezetőség elkészítette a Szekció honlapját (www.euh.hu), amely tartalmazza az alapszabályzatot, vizsgálóhelyeket, oktatóhelyeket, szakmai protokollokat és a kidolgozott licencképzés feltételrendszerét. A Colon, illetve az Endoszkópos Szekcióban vállalt tisztségeik miatt Szepes Zoltán, illetve Szepes Attila kilépett az EUH Szekció vezetőségéből, de külső tanácsadóként változatlan aktivitással vitték tovább a Szekció ügyeit.

 

Szekció vezetősége:

 

2012-2015:

elnök: Czakó László
vezetőségi tagok: Hamvas József, Pakodi Ferenc, Szepes Attila, Szepes Zoltán

 

2015-2017:

elnök: Hamvas József
titkár: Gasztonyi Beáta
vezetőségi tagok: Czakó László, Dubravcsik Zsolt, Pakodi Ferenc

 

2017-2019:

elnök: Pakodi Ferenc
titkár: Gasztonyi Beáta
vezetőségi tagok: Czakó László, Dubravcsik Zsolt, Hamvas József

 

2019-2022:

elnök: Dubravcsik Zsolt
titkár: Gasztonyi Beáta
vezetőségi tagok: Czakó László, Hamvas József, Pakodi Ferenc

 

2022-2024:
elnök: Szmola Richárd
titkár: Bakucz Tamás
vezetőségi tagok: Czakó László, Dubravcsik Zsolt, Hamvas József

 

Nemzetközi kapcsolatok:

A Szekció 2012-ben tagja lett az European Group for Endoscopic Ultrasonography (EGEUS) társaságnak, míg Czakó László az EGEUS Governing Board-jának. Czakó László Faculty-tagként rendszeresen részt vesz az EGEUS (2015, 2017, 2019, 2022, 2023)  és az EUS-ERCP connection: the “EURCP” concept kongresszusainak (2018, 202, 2022) szervezésében, illetve felkért előadások megtartásában. Czakó László 2022-ben az EUS-Skyline kongresszuson Faculty-tagként üléselnöki valamint az EUH elő bemutatón levezetői feladatot látott el, illetve az ESGE Days kongresszusain (2021, 2022, 2023) ugyancsak Faculty-tagként EUH előadásokat tart a Posgraduális Kurzuson .

 

A nemzetközi elismerés megjelenését jelzi, hogy 2016-ban Budapest adhatott otthont az EUS 2016 nemzetközi szimpóziumnak (20th International Symposium on Endoscopic Ultrasonography), ahol Czakó L., Hamvas J., Szepes A. és Z. eladások tartásával, élő EUH vizsgálatok végzésével és hands-on oktatóként szerepelt.

 

2017-ben Szepes Z. Imolában Pietro Fusaroli meghívására a 4th European Workshop on EUS Image Enhancement Technique-en Faculty-tagként üléselnöki valamint az EUH elő bemutatón levezetői feladatot látott el.

 

Szerepvállalás nemzetközi szervezetekben:

 

Czakó László:

 

- ESGE Quality Improvement Committee, Hepatobiliary Working Group tag
- ESGE EUS-FNA Task Force tag
- ESGE EUS Curriculum Task Force tag
- European Pancreatic Club – vezetőségi tag

 

Oktatás és fontosabb prezentációk:

 

1998-ban a X. jubileumi Bronchooesophagológiai Világkongresszuson Bp-en felkért ea.: F. Pakodi és mtsai. The role of endoscopic ultrasonography in the preoperative staging of esophageal cancer

 

2000-ben Bp. az Első Onkológiai Konszenzus Konferencián: Nyelőcsőtu. praeoperativ staging és EUH - összefoglalás (Pakodi F.)

 

2002. Bangkok Világkongresszus: poszter: EUS of the biliary tract-First experiences (Pakodi F.).

 

2003. óta képviseljük az EUH témakörét a Gastro Update Ausztriai helyszíneken rendezett hazai szervezésű összejövetelein.

 

2005-ben az Endoszkópos Szekció ülésen Pécsen „State of Art” előadás EUH témakörben (Pakodi F.)

 

2009-ben MGT 51. Nagygyűlésen a Learning Centerben „A rektális ultrahang” gasztroenterológiai szerepének bemutatása történt meg. Hasonló oktatások Endoszkópos Szekcióüléseken Learning Center keretében, ill. a FIGAMU-n is történtek.

 

A társszakmák és az EBUS művelői felé nyitás jegyében a Magyar Bronchológus Egyesület konferenciáján „Az endoszkópos UH szerepe a tüdőrák stagingjében” címmel felkért ea. (Pakodi F.). Pécs, 2009.

 

Az MGT 53. Nagygyűlésén 2011-ben a főtéma a diagnosztikus és terápiás endoszkópos ultrahang volt, amelyet Czakó L. szervezett. A hazai előadók (Szepes A.: Endoscopic ultrasonography in the upper gastrointestinal tract, Czakó L.: Endoscopic ultrasonography in the diagnosis of pancreatobiliary diseases, Szepes Z.: The role of endoscopic ultrasonography in rectal cancer), mellett neves külföldi szakértők (Angels Ginès: Endoscopic ultrasonography-guided tissue sampling: fine needle aspiration, trucut biopsy and brushing, Claudio De Angelis: Endoscopic ultrasonography-guided pancreatic drainage and necrosectomy, Pierre Deprez: Endoscopic ultrasonography-guided biliary drainage) számoltak be az EUH kórismében és a terápiában betöltött szerepéről.

 

Ígéretes lehetősége az EUH elsajátításának D. Nageshwar Reddy professzor indiai laboratóriuma, ahol pályázati konstrukcióban ketten is eltöltöttek 3-3 hónapot, melynek során számos egyéb vizsgálat mellett jelentős számú EUH-vizsgálat végzésére is mód nyílt.

 

Az MGT Nagygyűlésein 2011-13 között összesen 6 alkalommal a Learning Center programjában EUH esetismertetésekkel történtek oktatások.

 

2011-ben Angels Ginès-t, 2014-ben Pierre Deprez-t az MGT tiszteletbeli tagjának választották.

 

MGT 2012. évi kongresszusától kezdve az EUH Szekció előadásai önálló blokkban szerepelnek.

 

Az 57. MGT Nagygyűlésen 2016-ban Szepes Z. Endoszkópos ultrahang címmel „State of art” előadást tartott.

 

2011 óta évente megrendezésre kerül az „Endoszkópos Ultrahangos Tréning” akkreditált, hands-on vizsgálatokra is lehetőséget adó továbbképzés formájában a Szegedi Tudományegyetem, I. sz. Belgyógyászati Klinikáján. A hazai vizsgálók (Czakó L., Dubravcsik Zs., Hamvas J., Szepes A. és Z.) mellett neves külföldi expertek végeznek EUH vizsgálatokat, melyet a hallgatóság a vizsgálóhelyiségekben interaktív módon követhet.  2012-ben Angels Ginès (Barcelona), 2013-ban Pierre Deprez (Brüsszel), 2018-ban Pietro Fusaroli (Bologna) szerepelt a továbbképzésen vizsgálóként. A gyakorlati oktatás mellett előadásukkal is segítették a magyar echoendoszkóposok továbbképzését (Angels Ginès: “How to improve the diagnostic yield of EUS-FNA”, Pierre Deprez: „Therapeutic endosonography in the liver and the bile ducts”, Pietro Fusaroli: Image enhancement techniques). A továbbképzés vizsgálatairól oktató videó készült, amely a Magyar Gasztroenterológiai Társaság kongresszusain a Learning Center programjában került bemutatásra.  A 2019 évi továbbképzés meghívott résztvevője Mitsuhiro Kida lesz.

 

Kidolgozásra került az EUH alkalmazásának szakmai irányelve, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma által hivatalosan elismerésre került (Az endoszkópos ultrahang diagnosztikus és terápiás alkalmazása” című egészségügyi szakmai irányelv (https://kollegium.aeek.hu/Iranyelvek/Index). Az EUH irányelv közleményként is megjelent az Orvosi Hetilapban (2014;155:527–541), ahol azt Markusovszky-díjjal ismerték el.

 

Kidolgozásra került az EUH licenc képzés, továbbképzés, licencvizsga feltételrendszere, melyet az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács 203-ban elfogadott. Azóta 19 gasztroenterológus szerzett EUH licence vizsgát (www.euh.hu).

 

Az MGT Finanszírozási Munkacsoportja és az EUH Szekció által kidolgozott anyag eredményeként 2016. június óta az EUH vizsgálatok a társadalombiztosítás (NEAK) által finanszírozottá váltak, amely a vizsgálatok szélesebb körben való elterjedésének egyik legfőbb gátját bontotta le. A diagnosztikus vizsgálatokon túl az EUH vezérelt cysta és epeúti szájaztatások, mint operatív vizsgálatok is finanszírozási szempontból befogadottá váltak.

 

Az EUH képzés folyamatos. „Stand by the trainer” metodikával Czakó L., Hamvas J., Szepes A. és Szepes Z. történik a tutor-jelölt egyéni képzés a centrumokban, ill. a jelöltek munkahelyén (Zalaegerszeg, Győr, Veszprém, Nyíregyháza, Pécs, Debrecen, Budapest, Dunaújváros és Gyula).

 

Közleményeink:

 

 1. Papp I, Figus IA: Az endoszkópos ultraszonográfia szerepe a felső gastrointestinalis rendszer diagnosztikájában. Magyar Onkol 1990;34:229-232.

 2. Szebeni Á, Mályi I, Kalász G: First experiences with gastroenterological endoscopic ultrasonography in Hungary. Orv Hetil 1990;30:1641–1647.

 3. Bohák Ágnes, Papp I, Figus IA, Kiss J: Endoscopic ulrasonography of the esophagus. LAM 1991;1(16):1130–1133.

 4. Papp I, Bajtai A, Szentirmay Z, Szerján E, Figus IA. The role of endoscopic ultrasonography in detecting of gastric carcinoma. Orv Hetil 1992;34:2163–2166.

 5. Winternitz Tamás, Kokas Péter, Éles Z, Kupcsulik P, Döngölő L, Flautner L: Gastroenterological endoscopic ultrasound examinations with a curved array transducer. Orv Hetil 1997;2:75–79.

 6. Pakodi F, Dérczy K, Cseke L, Horváth Örs P, Mózsik G: Nyelőcsőrák műtét előtti stádium-megállapítása endoszkópos ultrahanggal. Magy Belorv Arch 1999;52:23–28.

 7. Szántó I, Domján G, Nagy P, Gonda G, Kiss: MALT lymphoma regressziója Helicobacter pylori infekció eradikációja után, endoszkópos ultrahangos követéssel. Orv Hetil 2000;141(26):1455-8.

 8. Czakó L, Szepes Z, Szepes A: Diagnosztikus endoszkópos ultrahang alkalmazása a tápcsatornában. Orv Hetil 2012;153:93-101.

 9. Hamvas J: Az endoszkópos ultrahang szerepe az emésztőszervi betegségek diagnosztikájában: Intervenciók, interdiszciplináris lehetőségek. Interdiszciplináris Magyar Egészségügy 2012;11:33-38.

 10. Szepes Z, Dobra M, Góg Cs, Zábrák E, Makula É, Tiszlavicz L, Kiss T, Molnár T, Nagy F, Czakó L, Terzin V, Wittmann T: Pancreatic cancer or autoimmune pancreatitis: endosonography as a diagnostic reviser. Orv Hetil 2013;154(2):62-8.
 11. Dubravcsik Zs, Serényi Péter, Madácsy L, Szepes A: Endoszkópos ultrahang vezérelte finomtű-aspirációs citológia a mediastinumban. Orv Hetil 2013;154:338-344.

 12. Bor R, Fábián A, Farkas K, Bálint A, Tiszlavicz L, Wittmann T, Nagy F, Molnár T, Szepes Z: The role of endoscopic ultrasonography in the diagnosis of rectal cancers. Orv Hetil 2013;154(34):1337-44.

 13. Terzin V, Dobra M, Góg Cs, Zábrák E, Makula É, Tiszlavicz L, Kiss T, Molnár T, Nagy T, Czakó L, Wittmann T, Szepes Z: Pancreatic cancer or autoimmune pancreatitis:Endosonography as a diagnostic reviser Case Reports in Internal Medicine 2014;1(2):126-34.

 14. Czakó L, Dubravcsik Zs, Gasztonyi B, Hamvas J, Pakodi F, Szepes A, Szepes Z: The role of endoscopic ultrasound in the diagnosis and therapy of gastrointestinal disorders. Orv Hetil 2014;155(14):526-40.

 15. Bor R, Farkas K, Bálint A, Molnár T, Nagy F, Valkusz Z, Sepp K, Tiszlavicz L, Hamar S, Szepes Z: Endoscopic ultrasound-guided ethanol ablation: an alternative option for the treatment of pancreatic insulinoma. Orv Hetil 2014;155(41):1647-51.

 16. Czakó L: Az endoszonográfia helye a gasztrointesztinális diagnosztikában és terápiában: hazánkban a vizsgálóhelyek száma még bővítésre vár. Medical tribune 2015;13(5):14-15.
 17. Bor R, Fábián A, Szabó E, Farkas K, Bálint A, Rutka M, Milassin Á, Molnár T, Szepes Z: Az endoszkópos ultrahangvizsgálat jelentősége és perspektívái. Central European Journal of Gastroenterology and Hepatology 2015;1(4):237-244.

 18. Bor R, Fábián A, Szepes Z: Role of ultrasound in colorectal diseases. World J Gastroenterol 2016;22(43):9477-9487.

 19. Fábián A, Bor R, Farkas K, Bálint A, Milassin Á, Rutka M, Tiszlavicz L, Wittmann T, Nagy F, Molnár T, Szepes Z: Rectal Tumour Staging with Endorectal Ultrasound: Is There Any Difference between Western and Eastern European Countries? Gastroenterol Res Pract 2016;2016:8631381.

 20. Dumonceau JM, Deprez PH, Jenssen C, Iglesias-Garcia J, Larghi A, Vanbiervliet G, Aithal GP, Arcidiacono PG, Bastos P, Carrara S, Czakó L, Fernández-Esparrach G, Fockens P, Ginès À, Havre RF, Hassan C, Vilmann P, van Hooft JE, Polkowski M. Indications, results, and clinical impact of endoscopic ultrasound (EUS)-guided sampling in gastroenterology: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline - Updated January 2017. Endoscopy 2017;49(7):695-714.

 21. Búzás Gy: Az endoszkópos ultrahang története. Magy Radiol 2017;8(4): 4/1-8.

 22. Domagk D, Oppong KW, Aabakken L, Czakó L, Gyökeres T, Manes G, Meier P, Poley JW, Ponchon T, Tringali A, Bellisario C, Minozzi S, Senore C, Bennett C, Bretthauer M, Hassan C, Kaminski MF, Dinis-Ribeiro M, Rees CJ, Spada C, Valori R, Bisschops R, Rutter MD. Performance measures for ERCP and endoscopic ultrasound: a European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Quality Improvement Initiative. Endoscopy 2018;50(11):1116-1127.

 23. Domagk D, Oppong KW, Aabakken L, Czakó L, Gyökeres T, Manes G, Meier P, Poley JW, Ponchon T, Tringali A, Bellisario C, Minozzi S, Senore C, Bennett C, Bretthauer M, Hassan C, Kaminski MF, Dinis-Ribeiro M, Rees CJ, Spada C, Valori R, Bisschops R, Rutter MD. Performance measures for endoscopic retrograde cholangiopancreatography and endoscopic ultrasound: A European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Quality Improvement Initiative. United European Gastroenterol J. 2018;6(10):1448-1460.

 24. Kui B, Illés D, Ivány E, Tajti M, Lemes K, Czakó L: Új megoldás egy régi problémára: epeelfolyási zavar megoldása endoszkópos ultrahang-vezérelt epeúti drenázzsal. Central European Journal of Gastroenterology and Hepatology 2018;4(4):816-822.

 25. Bor R, Vasas B, Fábián A, Bálint A, Farkas K, Milassin Á, Czakó L, Rutka M, Molnár T, Szűcs M, Tiszlavicz L, Kaizer L, Hamar S, Szepes Z: Prospective comparison of slow-pull and standard suction techniques of endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration in the diagnosis of solid pancreatic cancer. BMC Gastroenterology 2019;19:6.

 26. Hamvas J: Az endoszkópos ultrahang vizsgálatok intézményi finanszírozásának buktatói. Interdiszciplináris Magyar Egészségügy 2019;18(8):33-36.

 27. Andrási P, Bakucz T: Az endoszkópos ultrahang terápiás szerepe. Orvostovábbképző Szemle. 2021;28(10):62-69.

 28. Pouw RE, Barret M, Biermann K, Bisschops R, Czakó L, Gecse KB, de Hertogh G, Hucl T, Iacucci M, Jansen M, Rutter M, Savarino E, Spaander MCW, Schmidt PT, Vieth M, Dinis-Ribeiro M, van Hooft JE. Endoscopic tissue sampling - Part 1: Upper gastrointestinal and hepatopancreatobiliary tracts. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy. 2021;53(11):1174-1188.

 29. Johnson G, Webster G, Boškoski I, Campos S, Gölder SK, Schlag C, Anderloni A, Arnelo U, Badaoui A, Bekkali N, Christodoulou D, Czakó L, Fernandez Y Viesca M, Hritz I, Hucl T, Kalaitzakis E, Kylänpää L, Nedoluzhko I, Petrone MC, Poley JW, Seicean A, Vila J, Arvanitakis M, Dinis-Ribeiro M, Ponchon T, Bisschops R. Curriculum for ERCP and endoscopic ultrasound training in Europe: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Position Statement. Endoscopy. 2021;53(10):1071-1087.

 30. Keczer B, Dubravcsik Zs, †Szepes A, Madácsy L, Szijártó A, Hritz I. Az endoszkópos ultrahangvizsgálat diagnosztikus érzékenysége epeúti kövesség gyanúja esetén. Orvosi Hetilap. 2022;163(10): 400-406.