A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos
Ultrahang Szekciója célja

Az endoszkópos ultrahang (EUH)-gal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek gyors és széleskörű elterjesztése, alkalmazásának népszerűsítése, módszereinek és eredményeinek ismertetése.

Összefogja az EUH-gal foglalkozó szakembereket, szervezi képzésüket és továbbképzésüket.

Az önálló EUH vizsgálat végzéséhez követelményrendszert dolgoz ki. Felelős az akkreditációhoz szükséges adatok összegyűjtéséért, a szervezett képzés és vizsgáztatás lebonyolításáért, valamint a későbbi továbbképzés koordinálásáért.

Az EUH végzésére vonatkozó szakmai útmutatók, állásfoglalások kidolgozása, terjesztése.

Kezdeményezi és támogatja a kísérleti és klinikai kutatásokat, azok eredményeit közreadja.

Interdiszciplináris kapcsolatok feltárása és fejlesztése.

Kapcsolatot tart hasonló célú nemzeti és nemzetközi szervezetekkel.